T-shirts voor de vrijwilligers

De Stichting Spelenderwijs heeft als doelstelling “vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt organiseren van sport- en spelactiviteiten voor de Wassenaarse jeugd”. Jaarlijks organiseert Spelenderwijs sport- en speldagen voor kinderen van 6-15 jaar. Dit zijn 3 dagen met sporten en spellen, georganiseerd door meer dan 100 Wassenaarderse vrijwilligers voor Wassenaarse kinderen. In 2021 organiseren Spelenderwijs deze drie dagen alweer voor de 25e keer. Vorig jaar deden bijna 400 kinderen mee. Het thema is dit jaar Feest en uiteraard willen wij dit jubileumjaar een extra feestelijk tintje geven.

Dit alles is niet mogelijk zonder de hulp van vele (Wassenaarse) vrijwilligers! Het betekent een inzet van o.a. 20 stafleden die het programma organiseren, 70 leiders voor 35 teams, vrijwilligers van de EHBO en nog vele ouders om te helpen bij de spelletjes en om persoonlijke aandacht te geven aan de kinderen.

Tijdens de sport- en speldagen dragen alle vrijwilligers een shirt van de stichting Spelenderwijs. Iedereen draagt een mooi blauw shirt, een goede herkenning voor iedereen. De stafleden dragen een groen shirt en zijn als zodanig herkenbaar. Deze t-shirts zijn toe aan vernieuwing. Fonds Wassenaar heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe t-shirts.