Vereniging Montessorischool Wassenaar

De Montessorischool Wassenaar is bezig om een groene omgeving voor de leerlingen te creëren. Ze willen een verduurzamingslag maken in combinatie met klimaatadaptatie. Onderdeel van dit Traject is ook een interactieve gastles.

Op een speels manier krijgen de kinderen lessen over klimaatbestendige stad. Wat kun je doen om je eigen huis of openbare weg voor de deur te vergroenen? Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. 

Fonds Wassenaar Daarom heeft een (stimulerings)-bijdrage gegeven voor het lesmateriaal en de webinar.