Cultuur Anker festival

In september starten jaarlijks veel culturele instanties met hun activiteiten. Middels een informatiemarkt (met optredens en workshops), brengt het Cultuur Anker deze activiteiten onder de aandacht bij de Wassenaarse bevolking. Wassenaarders kunnen zich oriënteren op wat er zoal leeft en te doen is op cultureel gebied in Wassenaar. Men kan zich mogelijk zelfs aansluiten bij een instantie of inschrijven om op de hoogte gehouden te worden.

Als centraal punt voor het festival is gekozen voor het parkeerterrein van Theater Warenar: Het Cultuurplein (voor de informatiemarkt met een buitenpodium en workshop plekken). Via een levendige kunst-route, alwaar beeldend/musicerend kunstenaars in voortuinen aan het werk zijn en in gesprek gaan met het publiek, trekt de bezoeker naar het Winkelcentrum.

Fonds Wassenaar heeft een financiële bijdrage geleverd aan de kosten aan dit Wassenaarse festival.