Passion

De projectgroep Musical Wassenaarse Passion 2022 wil met The Passion het lijdensverhaal van Jezus onder de aandacht brengen en toegankelijk maken voor een breed en gevarieerd (christelijk en niet-christelijk) publiek en nieuwe generaties die het verhaal niet (meer) kennen.

The Passion biedt aan mensen verschillende manieren om in het religieuze spel te stappen en biedt daarnaast een grote variëteit aan thema’s waar mensen zich toe kunnen verhouden. Tegelij- kertijd is The Passion ook herkenbaar, omdat het aloude thema’s aan de orde stelt die mensen altijd al belangrijk hebben gevonden en altijd belangrijk zúllen vinden: lijden, dood, verraad, vriendschap en trouw.
Van 8 t/m 10 april is de Passion uitgevoerd in de Messiaskerk in Wassenaar.