Op 29 mei was het zo ver: de feestelijke opening van de eerste inclusieve speeltuin van Wassenaar! Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) heeft een plan gemaakt voor aanvulling van de speeltuin aan de Dr. Mansveltkade. Met medewerking van gemeente Wassenaar en door fondsenwerving is het gelukt deze speeltuin inclusief te laten zijn, dus toegankelijk en geschikt voor mensen met een beperking.

De bestaande speeltuin is uitgebreid met een speciale rolstoeldraaimolen, aangepaste wip, en andere speciale speeltoestellen. Op deze manier kunnen alle kinderen hier samen spelen. Een prachtig project – Fonds Wassenaar is trots hier een financieel steentje aan te hebben bijgedragen.