Aanvraag indienen

Heeft u een plan of project dat ten goede komt aan de Wassenaarse samenleving of duurzamer Wassenaar? Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door en bepaal of uw organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage en/of advies.

Check eerst hiernaast of uw aanvraag in aanmerking komt.

Door wie

De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep bewoners (minimaal 3 personen) zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is actief in de gemeente Wassenaar.

Doel

Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de samenleving in de gemeente Wassenaar. Of het initiatief draagt bij aan een schoner, milieu vriendelijker of energie zuiniger Wassenaar. Het project is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn of de maatschappij. Kosten ter verbetering van het onroerend goed of exploitatie van een organisatie, worden niet vergoed. 

Voor wie

Het project is door en voor inwoners van Wassenaar.

Inzet

De aanvragers zijn bereid om in tijd, geld en/of expertise zelf bij te dragen aan het welslagen van het project.

Planning

Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart. Het project is binnen een redelijke termijn te realiseren.

Voldoet het project aan bovenstaande criteria? Lees dan verder.

Fonds Wassenaar kent 2 soorten aanvragen

< € 2.500,-Aanvragen die totaal een omvang hebben van minder dan € 2.500 kunnen steun krijgen van Fonds Wassenaar. 
> € 2.500,-Aanvragen waarvan de totale begroting € 2.500 of meer bedragen, doch minder dan € 10.000*, kunnen ook steun ontvangen van het Fonds. De aanvrager dient zelf aan te tonen hoe het resterende bedrag verworven wordt.

Communicatie

De aanvrager is bereid om tijdens en na afloop van het project, informatie te geven op de website van Fonds Wassenaar; bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s, een tekst of de uitnodiging voor de opening.

Toelichting

*) Een projectaanvraag van meer dan € 10.000, kan in aanmerking komen mits aanvullende financiering is gerealiseerd. Fonds Wassenaar kan wel haar netwerk en expertise inzetten om het initiatief wellicht haalbaar te maken.

Het bestuur van Fonds Wassenaar beslist binnen een maand over uw aanvraag.

Lees meer

Voor de goedkeuring van een project is het van belang dat een project:

Welke projecten / kosten komen in beginsel niet voor financiering door het Fonds in aanmerking:

Aanvraagformulier