Steun voor 100 jarige-R.K.S.V. Blauw Zwart

In 2021, en wel op 29 juni, viert R.K.S.V. Blauw-Zwart, met circa 850 leden, haar 100-jarig jubileum. Jaarlijks komen circa 30.000 bezoekers op het Sportpark De Schulpwei – de helft uniek uit de regio – de andere helft als lid of supporter overwegend uit Wassenaar. Het jubileum wordt gevierd met een tal van activiteiten zoals jeugdtoernooien, voetbal-clinics en een speciale editie van een pub-quiz. Fonds Wassenaar ondersteunt de activiteiten van dit jubileum met een donatie van € 1.500,-