Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over Fonds Wassenaar?

U kunt een klacht indienen door middel van een e-mail te sturen naar voorzitter@fondswassenaar.nl

Per post een klacht indienen

Stuur een brief met uw klacht of opmerking naar: 

Gebouw ‘Warenar’ 

T.a.v. Fonds Wassenaar 

Kerkstraat 75 

2242 HE Wassenaar

Behandeling van klachten

  1. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken afgehandeld door een bestuurslid. Tenzij de klacht een bestuurslid betreft, dan wordt de klacht direct door de voorzitter afgehandeld.  
  2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de voorzitter van het Fonds Wassenaar schriftelijk of per e-mail informeren waarom u ontevreden bent. U ontvangt daarop een reactie. Het e-mailadres van de voorzitter is voorzitter@fondswassenaar.nl.
  3. Het bestuur van het Fonds Wassenaar wordt in kennis gesteld van de afhandeling van klachten en bezwaren. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal klachten en bezwaren en de afhandeling ervan.