Bestuur

Aanvragen voor financiële ondersteuning en advies worden via de website ingediend. Het bestuur van Fonds Wassenaar beslist over de financiële toekenning van een project. Het bestuur streeft ernaar om de aanvragen binnen één maand te beantwoorden.

Voor de beoordeling van projectvoorstellen kent het Fonds richtlijnen c.q. criteria, die op deze site vermeld staan en die in beginsel voor alle verzoeken en aanvragers gelden.

Naast een bestuur kent het Fonds ook een Raad van Advies. Het bestuur en de Raad van Advies verrichten hun taken onbezoldigd. De bestuursleden zijn (van links naar rechts):

P.J.M (Piet) van Herk (penningmeester)

M.C.I.J. (Christine) van Zuylen van Nijevelt-Dekker (secretaris)

L. (Leen) Menken (voorzitter)

J. (Jacqueline) Detiger (bestuurslid)

R.F. (Roёl) Karamat-Ali (bestuurslid)

Lees meer voor de nevenfuncties van alle bestuursleden en de leden van de Raad van Advies.

Naam

Functie

Leen Menken

CvB KWV de Kaag

Jacqueline Detiger

Secretaris St. Goeie Grutten, Bestuurslid St. Dioraphte

Christine Van Zuylen

RvT PEP Den Haag, St. Global Talent Pool

Roël Karamat Ali

Voorzitter bij-Bus, voorzitter Poëzie route Wassenaar, RvT Stille Kracht, bestuurslid St. Muilwijck Ooms

Piet van Herk

Voorzitter Muziekvereniging Excelsior

Niek van Wijk

Voorzitter Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar, Voorzitter Stichting Steunfonds Wassenaarse Reddingsbrigade

Lees meer