Bestuur

Aanvragen voor financiële ondersteuning en advies worden via de website ingediend. Het bestuur van Fonds Wassenaar beslist over de financiële toekenning van een project. Het bestuur streeft ernaar om de aanvragen binnen één maand te beantwoorden.

Voor de beoordeling van projectvoorstellen kent het Fonds richtlijnen c.q. criteria, die op deze site vermeld staan en die in beginsel voor alle verzoeken en aanvragers gelden.

Naast een bestuur kent het Fonds ook een Raad van Advies. Het bestuur en de Raad van Advies verrichten hun taken onbezoldigd.

Bestuur Fonds Wassenaar 2024

L. (Leen) Menken (voorzitter)
P.J.M (Piet) van Herk (penningmeester)
M.C.I.J. (Christine) van Zuylen van Nijevelt-Dekker (secretaris)
J. (Jacqueline) Detiger (bestuurslid)
L. (Leo) Bellekom (bestuurslid)

Secretariaat

A. (Astrid) Habraken (ondersteuning bestuur)

BestuursledenNevenfuncties 
Leen Menken 
Piet van HerkVoorzitter Muziekvereniging Excelsior
Christine van ZuylenDir. St. Global Talent Pool, RvT PEP Den Haag
Jacqueline DetigerBestuurslid Stichting Goeie Grutten
Leo BellekomVoorzitter St. Run for Rio,
Maatschappelijk begeleider Vluchtelingenwerk Wassenaar,
Coördinator beheer Scouting Woesik, Bestuurscoach Scouting NL
Raad van Advies ledenNevenfuncties
Lucia Bogaards-de BoerLid jeugdwerkteam bij Protestantse Gemeente Wassenaar
Elske van HolkSecr. bestuur Cultureel Gezelschap De Muiderkring – Muiden, penningmeester st. Muziektheater Wervelwind – W’naar, vrijwilliger St. Melania, vrijwilliger St. the English Theatre, vrijwilliger Theater Altstadt
Tom MikkersVz Spaanstichting, Bestuurslid Vermeulen Braeckman St
Niek van Wijk
(voorzitter)
Vz st. Monument Dorpskerk, lid College Rechtsspraak Autosport, vz st. Steunfonds W’naarse Reddingsbrigade, Penningmeester Ver. Pensioen Gerechtigde Notariaat, penningmeester St. Huis ter Kleef, CvT VvE “De Hogenhout”
Lees meer
Bestuur Fonds Wassenaar
Bestuur Fonds Wassenaar 2024
(Vlnr - Leo Bellekom, Christine van Zuylen, Piet van Herk, Astrid Habraken, Leen Menken & Jacqueline Detiger)