Bestuur

Aanvragen voor financiële ondersteuning en advies worden via de website ingediend. Het bestuur van Fonds Wassenaar beslist over de financiële toekenning van een project. Het bestuur streeft ernaar om de aanvragen binnen één maand te beantwoorden.

Voor de beoordeling van projectvoorstellen kent het Fonds richtlijnen c.q. criteria, die op deze site vermeld staan en die in beginsel voor alle verzoeken en aanvragers gelden.

Naast een bestuur kent het Fonds ook een Raad van Advies. Het bestuur en de Raad van Advies verrichten hun taken onbezoldigd. De bestuursleden zijn (van links naar rechts):

P.J.M (Piet) van Herk (penningmeester)

M.C.I.J. (Christine) van Zuylen van Nijevelt-Dekker (secretaris)

L. (Leen) Menken (voorzitter)

J. (Jacqueline) Detiger (bestuurslid)

R.F. (Roёl) Karamat-Ali (bestuurslid)

Leo Bellekom (staat nog niet op de foto)

Lees meer voor de nevenfuncties van alle bestuursleden en de leden van de Raad van Advies.

BestuurledenNevenfuncties 
Leen Menken 
Piet van HerkVz Muziekvereniging Excelsior
Jacqueline DetigerBestuurlid Stichting Goeie Grutten
Roel KaramatVz Bij-Bus, vz Poëzie Route W’naar, RvT Stille Kracht, bestuurslid St. Muilwijck Ooms
Leo BellekomVz St. Run for Rio, Vz. Vrijkwilligers centrale W’naar, Maatschappelijk begeleider Vluchtelingenwerk W’naar, coordinator beheer Scouting Woesik, Bestuurscoach Scouting NL
Chrisitne van ZuylenDir. St. Global Talent Pool, RvT PEP Den Haag

 

Raad van Advies ledenNevenfuncties
Niek van WijkVz st. Monument Dorpskerk, lid College Rechtsspraak Autosport, vz st. Steunfonds W’naarse Reddingsbrigade, Penningmeester Ver. Pensioen Gerechtigde Notariaat, penningmeester St. Huis ter Kleef, CvT VvE “De Hogenhout”
Elske van HolkSecr. bestuur Cultureel Gezelschap De Muiderkring – Muiden, penningmeester st. Muziektheater Wervelwind – W’naar, vrijwilliger St. Melania, vrijwilliger St. the English Theatre, vrijwilliger Theater Altstadt
Tom MikkersVz Spaanstichting, Bestuurslid Vermeulen Braeckman St
Lucia Bogaards-de BoerLid jeugdwerkteam bij Protestantse Gemeente Wassenaar
Lees meer