Over ons

Fonds Wassenaar heeft tot doel lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Wassenaar te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Het Fonds steunt initiatieven van bewoners (zonder rechtsvorm en minimaal 3 personen), Wassenaarse stichtingen of verenigingen die leiden tot lokale projecten en van algemeen, sociaal en maatschappelijk belang zijn.

Aanvragen voor financiële ondersteuning en advies worden via de website ingediend. Het bestuur van Fonds Wassenaar beslist over de goedkeuring van een project. Het bestuur streeft ernaar om de aanvragen binnen een maand te beantwoorden.

Voor de beoordeling van projectvoorstellen kent het fonds richtlijnen c.q. criteria, die op deze site vermeld staan en die in beginsel voor alle verzoeken en aanvragers gelden.

Om de continuïteit te waarborgen werft Fonds Wassenaar inkomsten, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners.

Onze doelstellingen hebben wij gevat in een beleidsplan

Boomfeestdag
Foto: Anton Overklift