Privacyverklaring

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar

Laatste update: juni 10 2020

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de website: https://www.fondswassenaar.nl. Het beschermen van de privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie van onze gebruikers en bezoekers vinden wij heel belangrijk. Deze privacyverklaring informeert u over ons beleid inzake het verzamelen, gebruik en eventueel delen van persoonlijke informatie die wij ontvangen van de gebruikers van deze website. Onze privacyprocedures voldoen aan de huidige de privacy wetgeving van Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. “Persoonlijke informatie” is elke informatie die identificeerbaar is met u als individu.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar verzamelt alleen persoonlijke informatie op eerlijke en wettige wijze. Het verstrekken van persoonlijke informatie is vrijwillig.

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar verzamelt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Ontwikkelen en verbeteren van diensten
  • Om aan wet en regelgeving te voldoen
  • Om te reageren op uw vraag wanneer u contact met ons opneemt, een download aanvraagt of een demo aanvraagt
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen wanneer u zich aanmeldt, of u zich aanmeldt om op de hoogte te blijven
  • Statistische analyses

Tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is, zullen wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken of onthullen voor een nieuw doel dat hier niet wordt genoemd.

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar begrijpt het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. De website waarop dit beleid betrekking heeft, verzamelt niet bewust informatie over iemand jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fondswassenaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Keuze en toestemming

Voorafgaand aan het verkrijgen van uw toestemming, beschrijft Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar de keuzes die voor u beschikbaar zijn en verkrijgt u impliciete of expliciete toestemming met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, behalve in bepaalde situaties die anders door de wet zijn toegestaan. Waar dit redelijk is, kunnen we vertrouwen op uw impliciete toestemming. Anders zullen we vertrouwen op de expliciete toestemming die we van u ontvangen om uw persoonlijke informatie te verzamelen of te gebruiken, bijvoorbeeld het verzamelen van uw persoonlijke gegevens als u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken of wijzigen door contact op te nemen met Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar’s Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw bericht naar: info@fondswassenaar.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonlijke informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt, wordt opgeslagen op servers in Nederland.

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar wist persoonlijke informatie die niet langer nodig is.

Uw privacy en derde partijen

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar draagt geen persoonlijke informatie over aan derden of serviceproviders.

Toegang tot uw informatie

Wanneer u een account bij ons hebt, heeft u toegang tot uw persoonlijke informatie om deze op volledigheid te kunnen controleren of te wijzigen. Indien u geen account bij ons heeft en u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie om de juistheid ervan te betwisten of bij te werken om volledigheid te garanderen, kunt u een e-mail sturen naarinfo@fondswassenaar.nl. We zullen binnen 30 dagen na ontvangst van een toegangsverzoek reageren. Wij kunnen u vragen om zich te identificeren om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten, te verwijderen of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Cookies

Cookies in het algemeen

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Net als veel andere sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of uit te schakelen of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze website niet gebruiken. Door deze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Uw ip-adres wordt geanonimiseerd.

Beveiling

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar beschermt persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang in overeenstemming met vastgesteld beleid en procedures. Informatie wordt beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de gevoeligheid van de informatie. Daarnaast maken wij gebruik van een SSL-certificaat voor een veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons.

Toezicht en handhaving

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar houdt toezicht op de naleving van haar privacybeleid en -procedures. Gebruikers kunnen privacyklachten en geschillen indienen door contact op te nemen met Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar’s Functionaris Gegevensbescherming via info@fondswassenaar.nl, die verantwoordelijk is voor onze naleving van de privacywetgeving. Elke privacygerelateerde klacht wordt erkend, gedocumenteerd en onderzocht, waarbij de resultaten aan de klager worden verstrekt. Als de klacht gegrond wordt bevonden, zullen passende maatregelen worden genomen.

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf juni 10 2020 en blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar
Functionaris gegevensbescherming:

R.F. Karamat-Ali

De Warenar
T.n.v. Fonds Wassenaar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar

info@fondswassenaar.nl